29 juli 2016

Kroka ihop medan du krokar, Höger kant 1

Kroka ihop på högersidan.

Jag gjorde bara en provlapp för alla sätt att kroka ihop, 
så du får bortse från att vänsterkanten är med

När du har så många luftmaskor att det är dags att fästa fast dom i den grå kanten
så sticker du ner kroknålen i den kantmaska där du vill fästa den.
Och drar upp den sista maskan på den turkosa biten.

Här syns det hur det blir när man har dragit upp och fäst det turkosa vid det grå.
Nu krokar du ett varv ända till du kommer 

till sista maskan på tillbakavarvet att dra igenom

Här är ett varv gjort förutom den sista maskan.
Nu sticker du kroknålen genom nästa grå varvs kantmaska.....

....och gör den sista maskan på varvet.
Du drar garnet genom den grå kantmaskan
och de två sista maskorna på det turkosa varvet.


Inga kommentarer: