13 september 2011

Kurs den 23 till 24 sept.

Jag skall ha en krokningskurs i Kunsbacka den 23 till 24 sept.
Det är Kungsbacka Hemslöjdsgille som anordnar den.
Se här för mer info!