Priser

Priser på Mönster

Mönster 104: Grunderna i att kroka plant, kostar 50:-
Mönster 102: Kroka Runt, grunderna kostar 50:-
Mönster 103: Näverkrokning kostar 50:-
Mönster 304: Vantar krokade runt kostar 50:-
Mönster 403: Halvvantar runt eller plant kostar 50:-
Mönster 601: Krokad Filt kostar 50:-
Mönster 903: Krokade kassar kostar 50:-
Mönster 1034: Mönstra din krokning med färg, kostar 50:-

Mönster 904: Krokad Kofta  kostar 120:-

Övriga mönster kostar 25:- styck.

Priser på Kroknålar

Kroknålar tom storlek 6 mm kostar 50:- styck
Kroknålar 7 mm och grövre kostar 65:- styck

Priser på Denise kroknålar

1300 Helt set kostar  625 kronor
1302 Blått wireset kostar 210 kronor
1303 Rosa wireset kostar 210 kronor
1305 Ändstopp och skarv kostar 50 kronor
1320 Enskild krok 12mm och uppåt kostar 55 kronor


På detta tillkommer postens porto.