22 december 2015

Adventskrokning 2015, ledtråd 8

Så här ser det ut efter ledtråd 7.Några varv till.

Varv 1: Enkel krokning.
Varv 2:
Kroka korsmaskor på de 6 maskorna mellan kantmaskorna.
Kantmaskorna krokar man oftast i enkel krokning.
Varv 3: Samma som varv 2

Nästa varv blir avslutningsvarvet
Det är smygmaskor för att få en fin kant.
När man har ett mönster i krokningen (som korsmaskorna här) så tar man upp smygmaskorna i mönstret, alltså på samma sätt som om du skulle ha krokat korsmaskor.
Det är oftast så i krokningen att mönstret kommer på varvet nedanför. Det syns bra här på korsmaskorna.

Nu är det dags att fästa trådar och blocka vår krokning. Ser ni vad det skall föreställa?

Krokning rullar ihop sig. Det är tekniken i sig som gör att det blir så.
Därför behövs att man blöter och lägger det krokade plant så att det håller sig plant (oftast).
När man mönstrar med avigmaska och även korsmaskor så får man det krokade att hålla sig planare.

Ibland är det trevligt att använda sig av att en kant rulla upp sig. Jag har det på många av mina vantar, Jag tycker att det är en fin detalj på vanten.

Sista delen kommer på torsdag.
Inga kommentarer: