03 december 2015

Adventskrokning 2015, ledtråd 2

Då fortsätter vi!

Så har skall det se ut efter första ledtråden.Klipp av den röda tråden och lämna ca 20 cm.
Nu tar du den vita tråden och avslutar varvet. (drar igenom de två sista maskorna)
Nu har du en vit maska som början på nästa varv.
Kroka 3 varv med den vita tråden.
Du skall ha 11 maskor på varvet.

Inga kommentarer: