25 februari 2015

Det där med Näverkrokning

Näverkrokning
Varför har det fått det namnet?
Jag vet ju inte, men jag gissar att det kommer från näverstickning.
Näverstickningen har en struktur som liknar den flätade näverkonten.
Jag tror att näverstickningsnamnet kommer sig av det.
För min del kände jag utmaningen i att kunna näverkroka 
på samma sätt som man näverstickade.
Med en tråd som man inte tar av mellan varven.
Det resulterade i detta mönster.


De här beskrivningarna visar hur man börjar i ett hörn av näverkrokningen.

Näverkroka kan man troligen göra på många sätt.
Jag visa principen för de två sätt som jag har använt.

På båda bilderna har jag numrerat rutorna i den ordning de skall krokas
Ränderna i rutorna visar hur varven går.
Att jag har olika färger på rutorna är bara för att det skall synas bättre.


Jag börjar med det sätt som jag har sett mest på nätet 
och som troligen är lite enklare.Börja med ruta 1, när rutan är klar ta av tråden
Fortsätt med ruta 2, här börjar du i hörnet i nederkant mellan ruta 1 och 2
När ruta 2 är klar tar du dig med smygmaskor till ruta 3,
När ruta 3 är klar fortsätter du med ruta 4 och gör på samma sätt som när du började på ruta 2.
och fortsätter sedan på samma sätt.
Här har vi ett litet mer komplicerat sätt att kroka näverkrokning.
Rutorna ligger vinkelrätt mot varandra i de olika "rut-varven"
Man behöver inte ta av tråden utan fortsätter att kroka 
rutorna eftersom i de olika "rut-varven"
Detta sätt att näverkroka på har jag ett mönster tillBörja med ruta 1
När ruta 1 är klar smygmaskvirkar du till översta vänstra hörnet och lägger upp nya maskor till ruta 2
När ruta två är klar smygmaskvirkar du till hörnet där ruta 3 börjar
kroka ruta 3
Så går du över och krokar ruta fyra
Smygmaskvirkar så du kommer ovanpå ruta 3 och kroka ruta 5
o.s.v.


Inga kommentarer: