22 maj 2011

Att öka och minska.

När man ökar i krokning så tar man helt enkelt upp en ny maska mellan två lodräta maskor/stolpar. Man sticker kroknålan rakt igenom arbetet och fångar tråden och gör en ny maska.
När man minskar i krokning så tar man under två maskor/stolpar när man plockar upp en ny maska.
Jag har hittat några länkar med videos, som finns under fliken Tips här ovan.

Inga kommentarer: